
HSP
Maarschalk Maurice Gérard (1773-1855)
Maarschalk Maurice Gérard is in 1830 minister van Oorlog van Frankrijk en opperbevelhebber van de Franse troepenmacht (90.000 man) die de Hollandse bezetting van de citadel onder commando van generaal David Chassé weet te verdrijven. Geboren in 1773 neemt hij deel aan de veldtochten van Napoléon Bonaparte. Wanneer die in 1815 door België trekt, vindt op 16 juni de Slag bij Ligny (nabij Namen) plaats, waarbij de Duitse legeraanvoerder Blücher met zware verliezen moet terugtrekken. Napoléon benoemt Grouchy als nieuwe maarschalk met de opdracht om met een troepenmacht de Pruisen te achtervolgen richting Waver en hen indien mogelijk definitief te verslaan. Maurice Gérard is als generaal bij Grouchy's eenheid betrokken. Op 17 juni houdt Grouchy halt bij de Lardinoishoeve in Walhain in Waals-Brabant. De volgende dag wordt hij door de heer Hollert, de plaatselijke notaris, uitgenodigd om aardbeien te komen eten. Op een gegeven moment hoort Gérard kanongebulder uit de richting van Waterloo komen, waar intussen de wereldberoemde slag is begonnen. Hij stelt zijn meerdere voor om in die richting op te trekken, maar de pas aangestelde bevelhebber besluit zich stipt aan Napoléons orders te houden en blijft nog wat dooreten van de heerlijke aardbeien. Op hetzelfde moment trekt de 70-jarige Blücher met zijn troepen dwars door het Bois de Paris naar Plancenoit om zich wel in het gevecht te mengen. De slag is tot op dat ogenblik nog onbeslist, maar vermoeidheid heeft zich wel reeds van de troepen meester gemaakt, terwijl ook het aantal slachtoffers aanzienlijk is. De plotse komst van Blücher met verse troepen ondermijnt het Franse moreel volkomen en niet lang daarna heeft een door Wellington gelanceerd massaal geallieerd offensief succes. De Fransen slaan op de vlucht. Grouchy trekt intussen verder richting Waver, waar hij in bloedige gevechten ten onder gaat en generaal Gérard ernstig gewond raakt. Toch zal het voor deze laatste dus niet zijn laatste wapenfeit betekenen en Gérard is pas in 1855 gestorven. De Belgische Opstand is begonnen in de Brusselse Muntschouwburg na een operavorstelling. In Antwerpen is Maurice Gérards naam gegeven aan een straat waaraan de theateropleiding is gevestigd. David Chassé, begraven naast de kerk van buurtschap Ginneken, nu een Bredase wijk, heeft in Breda het Chassétheater naar zich vernoemd gekregen. Een revolutie met een grote spektakelwaarde dus.