Frits Schetsken

Kunstschatkist

Toermalijn

Bollebooswicht

Kunstschuimer

Kunstspotter

LOUIS GIFE (1854-1929)

De op 26 februari 1854 geboren Louis Gife begint zijn carrière op het architectenbureau van zijn bekendere vader Eugène, die provinciaal architect is voor het kanton Antwerpen binnen de gelijknamige provincie. Wanneer pa zich in 1881 terugtrekt om zich meer aan wetenschappelijke werk en aan zijn privé-opdrachten te kunnen wijden, volgt zoon Louis hem op als provinciaal architect.


Louis Gife zal niet als vernieuwer de architectuurannalen ingaan, maar als iemand die de bouwtradities voortzet, doch daar wel eigen toetsen aan toevoegt. Concreet betekent dat de neogotische stijl voor kerken, waar hij vooral de westgevels – waar steeds de ingang zit – een eigen plastische inbreng geeft. Bij het herstellen of vergroten van kerken streeft hij naar het creëren van een stijleenheid. Dat doet hij dan bijvoorbeeld door het accentueren van details, zoals het aanbrengen van neogotische indelingen bij vensteropeningen of het aanpassen van het profiel van de bogen.


Wanneer het om pastorieën of gemeentehuizen gaat – veelvuldige opdrachten voor  provinciaal architecten, omdat de opdrachtgevers subsidie krijgen wanneer zij hen inschakelen – varieert Louis Gife van neogotisch via neo-Vlaamse renaissance en neo-traditioneel tot een eclectische aanpak. Architecten uit de 19de en begin 20ste eeuw zijn wat stijlen betreft van alle markten thuis. En dat geeft dus een grote diversiteit aan gebouwen, die vaak het dorpsbeeld sterk bepalen en vandaag tot de monumenten van die dorpen behoren. Bovendien zijn ze niet enkel ‘mooi’, maar dankzij de uitstekende opleiding van deze architecten ook uitermate degelijk van constructie.


Gife was lid van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA), een beroepsvereniging. Hij zegt echter samen met zijn collega Leonard Blomme het lidmaatschap op, nadat er binnen de vereniging een polemiek ontstaat over de bevoorrechte positie van de provinciale architecten. Samen met onder meer ingenieur Clement Van Bogaert – die de overkapping van het Antwerpse Centraal Station heeft ontworpen - is Louis medeoprichter van de wetenschappelijke studiekring Réunion Scientifique. Buiten zijn beroepsleven is Gife een gedreven amateurfotograaf, stichtend lid van de Antwerpse afdeling van de Association belge de Photographie.


Net voor de wereldwijde economische crisis toeslaat, geeft Louis de pijp aan Maarten, hij sterft in op 1 januari 1929 en ligt begraven op het Sint-Fredeganduskerkhof in Antwerpen-Deurne op perk F-214.


Oeuvre (onvolledig):

1885+1895

Doofstommeninstituut.

Niet meer bestaande.

Jonghelinckstraat, Antwerpen.

1886

Heilig Kruiskerk, neogotisch.

Uitgebreid in 1937 en herbouwd in 1947-’51 door J. Careels.

Heilig Kruisstraat, Mortsel.

1886-1887

Gemeentehuis, eclectisch.

Kerkplaats 29, Wommelgem.

1888

Sint-Antonius-Eremijtkerk, vergroting met zijbeuken.

Drie Eikenstraat / Strijdersstraat, Edegem.

1888-1890

Heilig Hart van Jezuskerk, neogotisch.

Hersteld in 1946-’54 door Leo De Graef.

Kapelsesteenweg 216, Brasschaat.

1889

Sint-Benedictuspastorie, neo-Vlaamse renaissance.

Wouwstraat 2, Mortsel.

1890

Rijkswachtkazerne, neo-Vlaamse renaissance.

Afgebroken en vervangen door appartementcomplex.

Oudstrijdersstraat, Antwerpen-Borgerhout.

1890-1891

Sint-Willibrorduskerk, neogotisch.

Hersteld in 1946-’50 door Emiel Verschueren.

Sint-Willibrordusstraat 14, Brecht-Overbroek.

1894-1897

Onze-Lieve-Vrouwekerk, neogotisch.

Kerkeneind z/n, Kalmthout.

1897

Godshuis Sint-Jozef.

Thans veranderd in woonzorgzone Monnikenhof.

Monnnikenhofstraat 109, Antwerpen-Berendrecht.

1899

Woon-winkelhuis Jan Breydel, neo-Vlaamse renaissance.

Privé-opdracht.

Leysstraat 8, Antwerpen.

1899 (?)

Sint-Bavokerk, neogotisch.

Toren en schip tegen koor uit 1502.

Sint-Bavoplein, Boechout.

1900-1901

Sint-Pieter en Pauluskerk , laatgotisch.

Herstelling vierkante westtoren.

Torenstraat, Pulle-Zandhoven.

1903

Heilige Elisabeth van Hongarijekerk, gotisch.

Herstelling en vergroting.

Kerkstraat 1, Zoersel.

1904-1905

Heilige Hartpastorie, neogotisch.

Krügerstraat 105, Antwerpen-Hoboken.

1904-1907

Gemeentehuis, neo-Vlaamse renaissance.

Churchilllaan 1, Schoten.

1906-1908

Sint-Jozefkerk, neogotisch.

Hellegat z/n, Niel.

1906

Huis De Hemel, voormalige pastorie.

Verbouwing.

Dorp 11, Pulderbos-Zandhoven.

1911-1912

Gemeentelijke Jongensschool – Onderwijzerswoning – Pastorie.

Carillolei 5, Aartselaar.

Later verschillende functies: bibliotheek, muziekschool, Rode Kruis, lokaal Heemkundige Kring.

1911-1913

Gasthuis, neogotisch.

Toevoeging van verdieping op rechter vleugel en uitbouw.

Gasthuisstraat 9, Wuustwezel.

1921-1924

Onze-Lieve-Vrouwekerk, neogotisch.

Herstel na uitbranden op 7 oktober 1914.

Torenplein z/n, Oelegem-Ranst.

Boechout