de bewoners

CEL OVERBERGHE

Het Stille Pand

beeld

klank

woord

Cel Overberghe schrijft als schilder en jazzmusicus reeds meer dan een halve eeuw geschiedenis. Een rijk gevuld palmares van  prijzen en solotentoonstellingen in binnen- en buitenland getuigt van zijn voortdurende scheppingsdrang. Met zijn talent en gedegen vakkennis slaagt hij er telkens weer in om vernieuwend en grensverleggend werk te creëren.


Daarover kunt u veel meer zien en lezen op zijn persoonlijke website en bij Kunst in Huis.


Op Youtube  kunt u enkele video’s van zijn muzikale oeuvre beluisteren.


Op deze website volgen we echter een andere -  en voor velen minder gekende -  expressievorm waarin Cel Overberghe zich eveneens ‘beeldend’ weet uit te drukken: de poëzie.


Zijn debuutbundel   Berichten  kreeg met   Woordenaar & Letterlijk

al snel een vervolg en inmiddels werd zijn derde bundel

Wintersproeten voorgesteld.  


Met Haha… gij denkt dat ge Picasso zijt zeker… -  Herinneringenbrengt Cel een autobiografisch verhaal waarin het geheugen de hoofdrol speelt.   contact“ selfie “

© foto: Cel Overberghe