Rose Vandewalle onvoorstelbaar
Frie Goovaerts werd geboren te Deurne (1940) en groeide op in een kunstminnend gezin. Kreeg een opleiding sierkunsten (H. Graf/Turnhout) en volgde publiciteitstekenen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpen). Ze schilderde en exposeerde vele malen in diverse galerijen. Haar schilderijen werden vaak geïnspireerd door verre reizen die ze maakte samen met haar levensgezellin, Wilke Dauwe.
Na het overlijden van Wilke (2002) voelde ze zich plots ‘geconfronteerd met de oorverdovende stilte’. Frie Goovaerts: ‘Binnen werd te klein, buiten vond ik ruimte en uitdaging voor nieuwe creatieve realisaties. In deze intens beleefde jaren heeft de natuur een grote rol gespeeld. De zware handenarbeid om grillige boomwortels te zagen, te vijlen, te schuren, te verven, gaf mij de kans nieuwe ontdekkingen te doen. Het accentueren van natuurlijk aanwezige vormen doorbrak mijn gekende patronen. Een verlangen naar andere creatieve uitingen liet zich voelen en ik besliste om terug naar de academie te gaan. Ruimtelijk werken gaf mij het antwoord. De derde dimensie ‘volume en materie’ voegde zich bij vlakken en kleuren, zo openden zich nieuwe perspectieven. Het werken met klei, het voelen van materie gekneed in je handen telkens opnieuw tot je bereikt wat je wil, laat je de wereld rondom loslaten. Het denken valt stil… een nieuwe periode in mijn leven brak aan, gaandeweg werd het speelse in mij herboren.’ Ondertussen heeft de kunstenares de opleiding beeldhouwen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sin-Niklaas voleindigd en is ze alweer op zoek naar nieuwe kunstzinnige paden. Atelier: Zakstraat 58, Sinaai
onvoorspelbaar zijn vrouwen als wolken vliedend en vluchtig zwaluwen doorkruisen aldoor hun geest ze buitelen en gieren bereiken nooit grond verhuld en versluierd zijn vrouwen verteerd door het vuur niet te vatten als water glijdend door handen
© Het Stille Pand (2006-2024) 