Leo Dutoy werd geboren te Antwerpen op 14 juni 1938.

Zijn vader Frans, die in z'n beperkte vrije tijd weleens palet en penseel ter hand nam, werd Leo's eerste bron van inspiratie. In 1954 ging hij in de leer bij professor en kunstschilder Constant Baele (1923-2001). Een samenwerking en vriendschap die tot 1967 zou duren. Na een eerste succesvolle periode als schilder wenste Leo zijn kunstvaardigheid te verrijken en nam van 1985 tot 1989 les aan de Hogere Rijksschool voor Beeldende kunsten te Anderlecht en Molenbeek. Hij behaalde er het diploma 'Beeldhouwkunst, waarneming en kunstgeschiedenis'. Leo ging zijn eigen weg. Aanvankelijk verwierf hij bekendheid als dierenschilder, maar de theosofische invloed van zijn leermeester Stan Baele, de werken van Hermann Hesse en een studie van de Bhagavad Gita hadden hun effect niet gemist. Contacten met letterkundige Jan Maegerman lagen aan de basis van Leo's kennismaking met de archetypische psychologie van C.G.Jung, die zijn belangstelling voor de menselijke symboliek verder aanwakkerde. De nog jonge kunstenaar geraakte gefascineerd door thema's als leven en dood, geloof en erotiek, en de plaats van de mens - ook een dier - in de natuur. Vragen die hem nooit meer loslieten. Ze werden met expressieve kracht weergegeven in aquarellen, olieverfschilderijen, pastels, pentekeningen, terracotta en keramiek. In de periode van 1966 tot 2003 stelde Leo Dutoy zijn werken regelmatig in binnen- en buitenland tentoon. In België werd zijn werk 'Dolfijnen' opgenomen in het Kunstpatrimonium van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen en kwam het olieverfschilderij 'Leeuw' in het bezit van de toenmalige Deurnese Burgemeester Maurice Dequeecker. Een aanzienlijk gedeelte van zijn werken behoort tot collecties van hier niet met naam genoemde 'Dutoy verzamelaars'. In 1968 werd hij laureaat van de "3e Biënnale delle Regioni" te Ancona in Italië. In 1987 werd het werk 'Tijgerkop' eigendom van het Koninklijk Huis in Nederland. Andere werken bevinden zich in particuliere collecties in Nederland, Schotland, Australië, Canada, Duitsland en Polen. Na het overlijden in 1995 van zijn broer en toeverlaat Lode Dutoy doorworstelde Leo een emotioneel en artistiek dieptepunt dat hij moeilijk te boven kwam. Leo leefde voor de kunst, hij bleef haar trouwe minnaar tot in de dood. Leo Dutoy was jarenlang een trouwe bezoeker van de Antwerpse 'Zoologie' waar hij honderden schetsen maakte en de basis legde voor talrijke prachtige pastels, aquarellen en olieverfschilderijen die het dier als thema hadden. Bovenstaand werk werd opgenomen in de Kunstverzameling van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde en verscheen op 15 maart 1975 in de Geïllustreerde inventaris van het Kunstpatrimonium (blz.50 nr 126). DE DOLFIJN Hij leeft in landschappen van water en van lucht. Daartussen springt hij, tekent bogen aan de hemel. Zingt zijn wateraria's, geluidsgolven, fluitsignalen, één en al lokroep! Navigator en jager heeft hij een zee van water. Steelt tijd om te spelen, deze onstuimige tuimelaar! Golft om ons heen, speelt krijgertje. Hij is mijn waterlief, deze waterdief. Roger Nupie In september 1998 stelde Leo zijn werk tentoon in Galerie Elias. Het beeldhouwwerk 'De Dolfijn' inspireerde Roger Nupie tot het schrijven van bovenstaand gedicht. Het beeldje is na het overlijden van Leo Dutoy helaas verloren gegaan. Roger Nupie is dichter en was tot eind 2006 galeriehouder van All Art is Quite Useless in de Bresstraat 10 te Antwerpen.

Leo Dutoy in zijn atelier

foto: André Bongers


HSP